TITLE

DESCRIPTION

Visita al Parc Infantil de Trànsit de Castelldefels!

Els alumnes de 5è d’EP de l’escola hem visitat el PIT (Parc Infantil de Trànsit) de Castelldefels com a cloenda de les activitats d’Educació per a la Mobilitat Segura organitzades per la Policia local de Castelldefels. Dins del context de l’educació viària, els Parcs Infantils de Trànsit (PIT) són una eina que permeten que els nens i nenes s’enfrontin a situacions similars a les reals en un entorn de risc controlat. Els escolars aprenen i practiquen comportaments adequats al trànsit, de forma amena per aplicar-los posteriorment a la realitat de la societat.

La finalitat principal del PIT és que els participants es conscienciïn i es facin responsables com a usuaris de les vies públiques. Els objectius de l’activitat que es realitza al PIT dins del projecte d’Educació per a la Mobilitat Segura per als alumnes de primària són els següents:

1.- Veure la bicicleta com a vehicle i no com a joguina.
2.- Adquirir domini de la bicicleta i seguretat en ells mateixos com a conductors.
3.- Conèixer i reconèixer alguns elements viaris: pas de vianants, senyals verticals, semàfors, senyals dels agents de circulació, etc.
4.- Identificar situacions de risc en la via pública.
5.- Interactuar de forma progressiva amb diversos aspectes de la circulació: vehicles, senyals, vianants, etc.
6.- Senyalitzar correctament les maniobres que s’efectuen.
7.- Relació de respecte amb els vianants.
8.- Reaccionar correctament davant de situacions de perill.

Es pretén realitzar una pràctica didàctica i educativa, com a reforç pràctic de la programació de 5è, no deixant per això d’ésser motivant i amb cert caire lúdic per als alumnes participants.

                            5è d’EP Curs 2017-2018

Primer els han explicat els diferents senyals de trànsit que es poden trobar al carrer, especialment els que afecten la conducció en bicicleta. A continuació han passat a la instal•lació dels senyals verticals del circuit per part dels propis alumnes.
Un cop s’ha repassat que tots els senyals havien estat instal•lats correctament, s’ha fet una explicació de com portar el casc ben posat. Abans de circular ells mateixos han revisat que els seus companys el portessin col·locat correctament.

 

Després han fet la pràctica de circulació en bicicleta i posteriorment l’examen, on s’han avaluat per parelles.

La majoria dels alumnes han demostrat un bon nivell d’habilitat en la conducció de la bicicleta. Tot i això, a l’hora de circular sempre hi ha coses a millorar.

Al final de l’activitat se’ls ha repartit a cada alumne/a un llum reflectant per a què siguin més visibles quan vagin en bici o caminant per indrets amb poca llum.