EL NOSTRE PROJECTE

El projecte educatiu que oferim està basat en una educació per a la vida que permeti a l’alumnat desenvolupar totes les seves capacitats i potencialitats, proporcionant els recursos necessaris per poder desenvolupar-se de manera integral.

Oferim una educació activa i vivencial on els nens i nenes esdevenen protagonistes del seu aprenentatge i construeixen els seus sabers a partir de l’experiència i la significació del seus aprenentatges.

Els 5 eixos del nostre projecte:          

  • Currículum:   Conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cada matèria de l’etapa educativa que l’alumne haurà d’adquirir d’acord amb la Normativa del Departament d’Ensenyament.

 

  • Valors: L’esforç, la cooperació, el treball, el respecte…són qualitats que permeten conviure en societat. La nostra escola fomenta el treball en equip, la cooperació, el respecte, la solidaritat i la participació activa en la comunitat.

 

 

  • Emocions: Les emocions i la gestió que fem d’aquestes determinen l’autoestima, la confiança, la motivació, la relació amb nosaltres mateixos i els altres, la nostra capacitat de superació, etc. A la nostra escola, integrem el treball emocional en totes les etapes educatives.

 

  • Les TIC: Incorporem les noves tecnologies a l’aula. Aprendre a fer-ne un bon ús, posar les tecnologies al servei de l’aprenentatge, proporcionar eines i recursos perquè puguin explorar totes les possibilitats que ofereixen i animar la curiositat de l’alumne per aprendre de manera autònoma

 

  • Atenció individualitzada: Respectar els ritmes de cada alumne i les seves característiques, i si es requereix, fer les actuacions que ajudin al seu correcte desenvolupament, si l’alumne ho necessita rep suport en petits grups.

L’escola Sant Ferran està atenta a les necessitats específiques de cada alumne, valora i estimula les diferents maneres de construir els aprenentatges, les capacitats de cada alumne, les intel·ligències múltiples. Fem servir diferents canals per presentar els continguts (visuals, auditius, gràfics, mapes conceptuals, etc.) que garanteixin que tot l’alumnat pugui seguir el ritme del curs atenent a les diferents maneres que les persones tenim de captar la informació.

 

Entenem l’escola com un espia de convivència on l’alumnat ha de poder créixer en totes les seves dimensions i per això desenvolupem el nostre projecte des de les capacitats i potencialitats de cada nen i nena. Són els autèntics protagonistes de la nostra raó de ser i per això, tot el nostre equip, treballa de manera coordinada i des de la reflexió i actuació més curosa per poder acompanyar a tots els nens i nenes en el seu procés cap a l’autonomia.