TITLE

DESCRIPTION

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Publicació de l’oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 13 al 24 d’abril de 2018
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional: 3 de maig 2018
 • Termini de reclamació del barem provisional: 4 al 8 de maig 2018
 • Sorteig del número de desempat: 11 de maig 2018
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb barem un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig 2018
 • Publicació de l’oferta final: 11 de juny 2018
 • Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si escau, de la llista d’espera: 12 de juny 2018
 • Període de matriculació per a l’alumnat preinscrit amb plaça assignada: 21 al 27 de juny 2018

Enllaç per accedir a informació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Documentació general que cal presentar en tots els casos

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen, si en disposa.