CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Publicació de l’oferta inicial: 27 de març de 2019
 • Període de presentació de sol·licituds: 29 de març al 9 d’abril de 2019
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional: 26 d’abril  2019
 • Termini de reclamació del barem provisional: 29 d’abril al 3 de maig 2019
 • Sorteig del número de desempat: 9 de maig 2019
 • Publicació de les llistes ordenades: 14 de maig de 2019
 • Ampliació peticiones -per assignació d’ofici- 30 de maig a 3 de juny 2019
 • Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si escau, de la llista d’espera: 12 de juny 2019
 • Període de matriculació per a l’alumnat preinscrit amb plaça assignada: 20 al 26 de juny 2019

Enllaç per accedir a informació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Documentació general que cal presentar en tots els casos

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen, si en disposa.