JUMP Math

Aquest curs 2016-17 l’escola ha fet una aposta, amb efectes molt positius, iniciant-se en la implantació del mètode JUMP Math. Aquesta metodologia és considerada d’èxit a nivell educatiu i premiada perquè, entre d’altres beneficis, es promou que els alumnes se sentin segurs i amb una gran confiança davant les matemàtiques.

A través de l’experimentació, l’alumne és capaç de veure i comprendre les relacions, el sentit i l’aplicació dels diferents conceptes matemàtics, ensenyant a fer, raonar i entendre abans de presentar un algoritme. Es respecta l’autonomia i la manera que cadascú tingui per arribar a un resultat.

És un mètode d’aprenentatge molt progressiu. D’aquesta manera, el mestre pot assegurar-se de la comprensió i la consolidació dels diferents passos del procés que va fent l’alumne. La gradació dels conceptes permet que els alumnes se sentin segurs amb el que saben, participin i no hi hagi a l’aula nivells molt diferenciats i tothom segueixi el treball de l’aula.

 

Per a més informació sobre JUMP Math consulteu el web http://jumpmath.es