TITLE

DESCRIPTION

EXTRAESCOLARS

logo_tocandolaluna-04

P3

Dilluns: Creart (14'40-15'25)
Dimarts: Petits actors (14'40-15'25)
Dimecres: La música i els ritmes (14'40-15'25)
Dijous: English and Leisure (14'15-15'15)
Divendres: Expressió (14'40-15'25)

P4

Dilluns: Creart (14'40-15'25)
Dimarts: Petits actors (14'40-15'25)
Dimarts: Multiesport (17'30-18'30)
Dimecres: La música i els ritmes (14'40-15'25)
Dijous: English and Leisure (14'15-15'15)
Divendres: Expressió (14'40-15'25)

P5

Dilluns: Creart (14'40-15'25)
Dimarts: La música i els ritmes (14'40-15'25)
Dimarts: Multiesport (17'30-18'30)
Dimecres: Petits actors (14'40-15'25)
Dijous: Expressió (14'40-15'25)
Divendres: English and Leisure (14'15-15'15)

PRIMER EP

Dilluns: Guitarra (13'00-14'00)
Dimarts: Teatre musical (13'10-13'55)
Dimecres: Tallers ``Tocando la Luna`` (14'40-15'25)
Dijous: Balls variats (14'40-15'25)
Divendres: Speaking English (13'10-14'10)
Divendres: Entrenaments (17'30-18'30)

SEGON EP

Dilluns: Guitarra (13'00-14'00)
Dimarts: Tallers ``Tocando la Luna`` (14'40-15'25)
Dimecres: Teatre musical (13'55-14'40)
Dijous: Speaking English (13'10-14'10)
Divendres: Balls Variats (14'40-15'25)
Divendres: Entrenaments (17'30-18'30)

TERCER EP

Dilluns: Speaking English (14'15-15'15)
Dimarts: Guitarra (13'00-14'00)
Dimecres: Teatre (13'10-14'10)
Dijous: Tallers ``Tocando la Luna`` (14'40-15'25)
Dijous: Entrenaments (17'30-18'30)
Divendres: Activitats coreogràfiques (13'55-14'40)

QUART EP

Dilluns: Speaking English (13'10-14'10)
Dimarts: Teatre (13'55-14'40)
Dimecres: Guitarra (13'00-14'00)
Dijous: Activitats coreogràfiques (13'10-13'55)
Dijous: Entrenaments (17'30-18'30)
Divendres: Tallers ``Tocando la Luna`` (14'40-15'25)

CINQUÈ EP

Dilluns: Fem un musical, teatre musical (13'10-14'10)
Dimarts: English Class (14'15-15'15)
Dimecres: Informàtica (14'15-15'15)
Dimecres: Entrenaments (17'30-18'30)
Dijous: Guitarra (14'00-15'00)
Divendres: Activitats aeròbiques (13'10-13'55)

SISÈ EP

Dilluns: Fem un musical, teatre musical (14'10-15'10)
Dimarts: English Class (13'10-14'10)
Dimecres: Informàtica (13'10-14'10)
Dimecres: Entrenaments (17'30-18'30)
Dijous: Activitats aeròbiques (13'55-14'40)
Divendres: Guitarra (13'00-14'00)

1er i 2n ESO

Dilluns: English Class (13'30-14'30)
Dilluns: Entrenaments (17'30-18'30)
Dimarts: Activitats aeròbiques (14'30-15'30)
Dimecres: English Class (13'30-14'30)
Dijous: Alemany (14'30-15'30)
Divendres: Guitarra (14'00-15'00)

3r i 4t d'ESO

Dilluns: English Class (14'30-15'30)
Dilluns: Entrenaments (17'30-18'30)
Dimarts: Activitats aeròbiques (13'30-14'30)
Dimecres: English Class (14'30-15'30)
Dijous: Alemany (13'30-14'30)
Divendres: Guitarra (14'00-15'00)

Accés Professorat