P3

Dilluns: Expressió 14'40 a 15'25
Dimarts: Anglès 14'30 a 15'30
Dimecres: Música 14'40 a 15'25
Dijous: Contes 14'40 a 15'25
Divendres: Manualitats 14'40 a 15'25

P4

Dilluns: Música 14'40 a 15'25 (Responsable Lorena)
Dilluns: Multiesport 17'30 a 18'30
Dimarts: Expressió 14'40 a 15'25
Dimecres: Anglès 14'30 a 15'30
Dijous: Teatre musical 14'40 a 15'25
Divendres: Manualitats 14'40 a 15'25

P5

Dilluns: Manualitats 14'40 a 15'25
Dilluns: Multiesprot 17'30 a 18'30
Dimarts: Música 14'40 a 15'25 (Responsable Lorena)
Dimecres: Teatre musical 14'40 a 15'25
Dijous: Informática 14'30 a 15'30 (Responsable Ester)
Divendres: Anglès 14'25 a 15'25

PRIMER EP

Dilluns: Veus 13'55 a 14'40 (Responsable Lorena)
Dimarts: Anglès 13'30 a 14'30
Dimecres: Informàtica 14'30-15'30
Dijous: Guitarra 13'00 a 14'00 (Responsable Tito)
Divendres: Teatre musical 14'40 a 15'25 (Responsable Mayquel)
Divendres: Entrenaments (17'30-18'30)

SEGON EP

Dilluns: Teatre musical 13'55 a 14'40
Dimarts: Veus 13'55 a 14'40 (Responsable Lorena)
Dimecres: Informàtica 13'30 a 14'30 (Responsable Ester)
Dijous: Guitarra 13'00 a 14'00 (Responsable Tito)
Divendres: Anglès 14'00 a 15'00
Divendres: Entrenaments (17'30-18'30)

TERCER EP

Dilluns: Informàtica 14'30 a 15'30
Dimarts: Guitarra 13'00 a 14'00 (Responsable Tito)
Dimecres: Anglès 13'25 a 14'25
Dijous: Ball 13'55 a 14'40
Dijous: Entrenaments 17'30 a 18'30
Divendres: Teatre 13'55 a 14'40

QUART EP

Dilluns: Informática 13'30 a 14' 30 (Responsable Ester)
Dimarts: Ball 13'55 a 14'40
Dimecres: Guitarra 13'00 a 14'00 (Responsable Tito)
Dijous: Teatre 13'10 a 13'55
Dijous: Entrenaments 17'30 a 18'30
Divendres: Anglès 13'00 a 14'00

CINQUÈ EP

Dilluns: Guitarra 13'00 a 14'00 (Responsable Tito)
Dimarts: Informàtica 14'30 a 15'30
Dimecres: Ball 13'55 a 14'40
Dimecres: Entrenaments 17'30 a 18'30
Dijous: Anglès 14'00 a 15'00
Divendres: Teatre 13'10 a 13'55

SISÈ EP

Dilluns: Ball 13'10 a 13'55
Dimarts: Informàtica 13'30 a 14'30
Dimecres: Teatre 13'10 a 13'55
Dimecres: Entrenaments 17'30 a 18'30
Dijous: Anglès 13'00 a 14'00
Divendres: Guitarra 13'00 a 14'00 (Responsable Tito)

1er i 2n ESO

Dilluns: Anglès 13'30 h. a 14'30 h.
Dimarts: Ball 14'40 a 15'30
Dimecres: Alemany 13'30 a 14'30
Dijous: Anglès 14'30 a 15'30
Divendres: Guitarra 14'00 a 15'00

3r i 4t d'ESO

Dilluns: Anglès 14'30 a 15'30
Dimarts: Ball 14'40 a 15'30
Dimecres: Alemany 14'30 a 15'30
Dijous: Anglès 13'30 a 14'30
Divendres: Guitarra 14'00 a 15'00